MÜŞTERİ HİZMET SÖZLEŞMESİ VE MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

1.1. İşbu sözleşme; Meşrutiyet Mh. Karanfil 1 sok 12/13 Kızılay Cankaya/Ankara adresinde faaliyet gösteren Klips Concept  LTD.ŞTİ Çankaya Vergi Dairesi Vergi No 5641236969 (sözleşmede "Klips Concept LTD.ŞTİ" olarak anılmaktadır.) ile Üyelik Bildirim Formu’nu dolduran, onaylayan ve başvuru formunda beyan edilen adreste ikamet eden gerçek veya tüzel kişi (Sözleşmede “Üye” olarak anılmaktadır.) arasında, Klips Concept LTD.ŞTİ tarafından veya Klips Concept LTD.ŞTİ vasıtasıyla ülke genelinde ürün satış şartları ve sözleşme tarafları arasındaki çalışma şartlarını düzenlemek amacıyla akdedilmiştir.

1.2. İşbu sözleşme, Üye tarafından Üyelik Bildirim Formu’nun internet sitesi (klipsconcept.com) üzerinden doldurularak onaylandığı tarihten itibaren taraflarca mutabakata varılarak akdedilmiş sayılacaktır.

2. Konu

2.1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu sözleşmenin tarafları işbu sözleşme çerçevesinde 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu sözleşmenin konusunu, Üye’nin Klips Concept'e ait klipsconcept.com internet sitesi vasıtasıyla alacağı ürünleri 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturmaktadır.

2.2. İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini kabul ve beyan ederler.

2. Klips Concept LTD.ŞTİ Üyelik Sistemi

2.1. Üyelik Bildirim Formu’nu dolduran üye, bu formu doldurduktan sonra ürün ve hizmetlerin tanıtılması ve bilgilendirme amacıyla mail ve SMS gönderilmesini kabul eder.

3. Hizmetlerin Tanımı:

3.1. İşbu sözleşmeyi onaylayan Üye, internet ortamında Klips Concept LTD.ŞTİ'ye ait internet sitelerinden de ürün satışı sağlanır.

4. Üye'nin Yükümlülükleri:

4.1. Üye’ye gönderilen ürünlerin hijyen nedeniyle tek kişi tarafından kullanımı doğrudur, bu nedenle satın alınan ürünlerin güvenlik barkodu sökülürse ürünün kullanılıp kullanılmadığı bilinmediği için iade alınmaz.

b. Üye, Üyelik Bildirim Formu'nda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder.

c. Üye, kişisel bilgilerinde yer alan bilgilerin doğru olduğu varsayılır. Bu sebeple, Üye tarafından belirtilen ve kabul edilen üyelik ve iletişim bilgilerinde yanlışlık veya eksiklik olması halinde doğabilecek zararlardan sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

ç. Klips Concept tarafından sağlanan servisler 18 yaşından küçüklere hizmet verilmeyeceği için üyenin belirteceği yaş dikkate alınacaktır. Üyenin vereceği hatalı bilgilerden Klips Concept sorumlu tutulamaz.

d. Servislerin kullanımı sırasında kaybolacak, eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi, mektup, mesaj ve dosyalardan Klips Concept sorumlu tutulamaz.

5. Klips Concept LTD.ŞTİ'ye Verilen Yetkiler:

5.1. Klips Concept LTD.ŞTİ üyelerin verdiği bilgilerin doğru olduğunu varsayarak hazırlanmış eğitimlerin devamlılığını sağlayacaktır, üyelerin sisteme verdiği verilerin hatalı olmasından veya sistemden kaynaklanacak hatalardan dolayıKlips Concept LTD.ŞTİ sorumlu tutulamaz.

5.2.Klips Concept LTD.ŞTİ bünyesinde bulundurduğu herhangi bir sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Klips Concept LTD.ŞTİ, üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluk kabul etmez. Klips Concept LTD.ŞTİ tüm alanları doldurmuş, eğitim başvurusu kabul edilmiş üyelerin bağlantı haklarını haklı nedenlere dayanarak süresiz olarak engelleyebilir. Üye’ye tahsis edilecek kullanıcı adı ve şifre başvuru alanlarının doldurulmasından sonra geçerli olacaktır.

5.3. Sertifikaların hak edilmesi, talebi ve teslim edilmesi ile ilgili, Klips Concept LTD.ŞTİ ve akredite eden kuruma ait disiplin yönetmelikleri uygulanmakta ve sertifikaların hak edilmesi kararında, derslerin tümünün tamamlanması kadar ilgili öğretim üyesi, danışman, öğretmen ve/veya akreditasyon kurumu yetkililerinin olurları da puanlamaya esas teşkil etmektedir. Buna istinaden; Klips Concept LTD.ŞTİ, klipsconcept.com ve ilgili kurum, kuruluş, öğretim üyesi ya da öğretici danışman ve tüm Türkiye Cumhuriyeti kanun ve yönetmeliklerine göre uygunsuz hareketi bulunan, öğretim üyeleri dahil ilgili tüm kurum ve kuruluşları incitici davranışlarda bulunan, haklı ya da haksız yere çözüm aramak ya da talep etmek yerine bu kişi ve kurumları incitmek yöntemiyle şahsen veya herhangi bir iletişim yoluyla şantaj, hakaret, itham ve/veya iftirada bulunan, haksız yere sertifika aldığı belirlenen, ilgili kurum ve kişilerin disiplin ve hiyerarşisine dikkat etmeyen ve hatta bunu asılsız olarak gerek e-posta gerekse internet ortamında yazan, yalan haber yayımlayan, eğitimlere esas teşkil eden derslerin tamamını takip etmemek gibi haksız sertifika alma yöntemlerine başvurduğu ispatlanan ya da bu konuda herhangi bir şüpheye konu üyeler kesinlikle sertifikalarını alamaz ve alınmış bir sertifikaları varsa bunlar herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın iptal edilir.

5.4. Klips Concept LTD.ŞTİ, üyenin başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde üye, geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Klips Concept'nin sorumlu olmadığını kabul eder.

5.5. Klips Concept LTD.ŞTİ, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla, üyeye haber vermeksizin işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

5.6.Klips Concept LTD.ŞTİ üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. Klips Concept ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir, veya ücretli hale dönüştürebilir.

5.7. Üye’den başvuru formu aracılığıyla alınan iletişim adresi, e-posta adresi, cep telefonu numarası ve benzeri tüm iletişim bilgileri; posta, mektup, sms mesajı, mms mesajı, elektronik posta vb. sistemler aracılığıyla, her türlü reklam, duyuru, kampanya, bilgilendirme ve burada sayılmayan diğer iletişim amaçları için, Satıcı ve Satıcı'ya ait firma/markalar tarafından kullanılabilecek olup, üyenin bu maddeyi kabul etmemesi sözleşmenin tek taraflı feshini ve üyenin tüm haklarından feragatini gerektirir.

6. Ürün İadeleri ve Cayma Hakkının Kullanılması

6.1. 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik'te "Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır." hükmü bulunmaktadır. Bu hükümde de belirtildiği üzere; satın alınan eğitim paketleri, hizmetler veya ürünler; ücretleri ödendikten sonra mesai saatleri içerisinde aktif hale getirilir. Üyelik bilgileri kullanılarak bir kez dahi sisteme giriş yapılması halinde, aktif edilen üyelikler hiçbir neden göstermeksizin Üye tarafından iptal edilemez ve yasal cayma hakkı kullanılamaz ve Klips Concept tarafından tahsil edilen ücretler Üye’ye iade edilmez. Sisteme yapılan tüm girişler özel zaman damgası ve IP numarası ile birlikte üyenin hesabına kayıt edildiği için, sistemimizdeki bu kayıtlar tüm yasal itirazlara delil teşkil edecektir.

7. Kişisel ve Ticari Olmayan Kullanım Sınırlaması

7.1. Üye’nin satın aldığı eğitimler, hizmetler veya ürünler kişiye özel olarak hazırlanmıştır, kişisel kullanım için hazırlanan eğitimlerin, hizmetlerin veya ürünlerin üçüncü kişilerle paylaşılması üyelerin sorumluğunda olup işbu sözleşme kurallarına aykırıdır. Bu bağlamda, satın alınan hizmetler ve ürünlerin paylaşımına ilişkin doğabilecek zararlardan Üye sorumludur.

8. Yürürlük

8.1. Üye tarafından, Üyelik Bildirim Formu doldurulduktan, sistem kullanılarak hizmet alındıktan ya da sipariş verildikten sonra işbu sözleşme taraflar arasında eğitim tanıtım/bilgi sayfalarında da bildirildiği üzere 7 gün süreyle yürürlüğe girer. Üyenin yazılı talebi doğrultusunda ve Klips Concept'nin de onay vermesi durumunda bu müşteri hizmet sözleşmesi süresine 7 gün ek süre ilave edilerek, sona erme süresi bir seferliğine uzatılır. (Hizmet ve sözleşme süresi içerisinde talep edilmeyen sertifikalar, üyenin yazılı olarak talep etmesine bağlı olarak hazırlanarak, üyenin e-posta adresine yüksek çözünürlüklü resim formatında gönderilir.)

9. Fesih

9.1. Klips Concept LTD.ŞTİ işbu sözleşmeye aykırı bir durum tespit etmesi halinde, Üye’ye fesih gerekçesini haber vermek şartıyla sözleşmeyi tek taraflı olarak sona erdirebilir.

10. Mücbir sebep

10.1. Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi nedenlerden ötürü sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede tarafların işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır. Söz konusu mücbir sebep 30 gün süreyle devam ederse, taraflar bu 30 günlük sürenin dolmasından itibaren sözleşmeyi tek taraflı olarak, karşı tarafa yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla feshedebilir.

11) Tebligat Adresi

11.1. Taraflar sözleşmede yazılı adreslerinin tebligat adresleri olduklarını kabul eder. Adres değişikliği bakımından adres değişikliğinin yazılı olarak ya da elektronik posta yoluyla karşı tarafa bildirilmemesi halinde sözleşmede yazılı adresler geçerli olup, tebligat bila tebliğ dönse dahi yapılmış sayılacaktır. Aksi takdirde eski adrese yapılmış tebligatların geçerli olacağı ve Tebligat Kanunu’nun 35. maddesine göre tebliğ yapılabileceği kabul edilmiş sayılacaktır.

11.2. Tarafların bu sözleşmenin imzalandığı sırada belirttikleri adreslerin değişmesi halinde adres değişikliğinden itibaren 7 gün içerisinde yeni tebligat adreslerinin adres değişikliğine ilişkin olduğunu açıkca bildirir iadeli taahhütlü mektup ile yazılı olarak bildirme yükümlülüğü vardır. Aksi takdirde eski adrese yapılmış tebligatların geçerli olacağı ve Tebligat Kanunu’nun 35. maddesine göre tebliğ yapılabileceği kabul edilmiş sayılacaktır.

12) Uyuşmazlık Durumunda Yetkili Merci ve Uygulanacak Hukuk

12.1. Taraflar, toplam 12 ana maddeden oluşan bu müşteri hizmet sözleşmesinin içeriği veya alınan hizmetler/eğitimler ile ilgili bu sözleşmenin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümlenmesi için ilgili Bakanlıkça sözleşme konusu ürünün ve hizmetlerin değeri açısından ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, ilan edilen değerin üstünde ise ilgili ve görevli Ankara Mahkemeleri’nin yetkili olduğunu ve Türk hukukunun uygulanacağını kabul ve taahhüt eder.

Ek bilgi:

Üyeye ait "özel" kredi kartı bilgileri gibi gizliliğe muhtaç bilgiler Klips Concept altyapısında ve veri tabanında saklanmamaktadır. Klips Concept, Sitemizden faydalanan üyelerin kredi kartı bilgilerinin güvenliğini ilk planda tutmaktadır. Kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır. Alışveriş sırasında üye tarafından kullanılan kredi kartına ilişkin bilgiler sitemizden bağımsız olarak 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişe devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi tarafımızdan görüntülenemediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olur. Çevrimiçi olarak kredi kartıyla verilen siparişlerin ödeme/fatura/teslimat adresi bilgilerinin güvenilirliği Sitemiz tarafından kredi kartları dolandırıcılığına karşı devamlı olarak denetlenmektedir. Bu sebeple, Sitemizden ilk defa sipariş veren müşterilerin siparişlerinin tedarik ve teslimat aşamasına gelebilmesi için öncelikle finansal ve adres/telefon bilgilerinin doğruluğunun onaylanması gereklidir. Bu bilgilerin kontrolü için gerekirse kredi kartı sahibi müşteriyle veya ilgili bankayla iletişime geçilmektedir. Üye olurken verdiğiniz tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve siz değiştirebilirsiniz. Üye giriş bilgilerinizi güvenli koruduğunuz takdirde başkalarının sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Bu amaçla, üyelik işlemleri sırasında 128 bit SSL güvenlik alanı içinde hareket edilir. Bu sistem kırılması mümkün olmayan bir uluslararası bir şifreleme standardıdır.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR